Kontakt

Trivsel

Trivsel er afgørende for, om unge gennemfører en uddannelse. Uddannelse, faglighed, fritidsliv, livsbegivenheder, job, familie, venner, kærester, sociale medier, fortid, nutid og fremtid er alle faktorer, som har betydning for trivslen.

Campus Frederikssund og Frederikssund Kommune er gået i samarbejde om et projekt, der hedder Trivselsprojektet. Det skal medvirke til at øge unges udbytte af uddannelse, så flere gennemfører en uddannelse på Campus Frederikssund, fordi projektet bidrager til en opmærksomhed på, hvordan unge har det.

Læs mere om trivselsprojektet i folderen "Hvordan har du det?"

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Trivsel