Kontakt

Garantiskolen

Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et samarbejde mellem Frederikssund Campus aktørerne SOPU, TEC,

Esnord, PFFU, Handelsskolen og Handelsgymnasiet Knord Frederikssund, Frederikssund Gymnasium, CampusU10 og HF og VUC Nordsjælland Frederiksund. Det er garantiskolens formål, at fastholde eleven i ungdomsuddannelsessystemet, mindske frafald og sikre, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Garantiskolen skal fremme de unges muligheder for at bevæge sig på tværs af ungdomsuddannelserne, hvis de i første omgang ikke har valgt den rigtige ungdomsuddannelse.

Læs mere om Garantiskolen.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Garantiskole