Campus Frederikssund

Garantiskolen

Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et samarbejde mellem Frederikssund Campus aktørerne SOPU, TEC,

U/NORD, FGU, Frederikssund Gymnasium, CampusU10 og HF og VUC Nordsjælland Frederiksund. Det er garantiskolens formål, at fastholde eleven i ungdomsuddannelsessystemet, mindske frafald og sikre, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Garantiskolen skal fremme de unges muligheder for at bevæge sig på tværs af ungdomsuddannelserne, hvis de i første omgang ikke har valgt den rigtige ungdomsuddannelse.

Læs mere om Garantiskolen.