Campus Frederikssund

Røgfri politik

For elever og ansatte ved Campus Frederikssund.

Sundhed prioriteres højt på Campus Frederikssund. På Campus Frederikssund ønsker vi at være et læringsmiljø og en arbejdsplads, som tager udgangspunkt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, der har fokus på elevernes og medarbejdernes sundhed i dagligdagen.

Campus Frederikssund indfører den 1. januar 2020 røgfri skoletid

Røgfri skoletid betyder, at der ikke må ryges i skoletiden og ved faglige arrangementer, studieture mm. hvor skolerne repræsenteres. Der må i skoletiden ikke ryges hverken på eller uden for skolernes matrikler. Det gælder for alle ansatte, elever og gæster på skolerne. Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også e-cigaretter, vandpibe og snus.

Gevinster ved røgfri skoletid er, at:

 •  Ingen elever lærer at ryge i skolen.
 •  Ingen elever eller ansatte udsættes for passiv rygning eller oplever synlig rygning i løbet af en skoledag.
 •  Skolen tilbyder rammer, der fremmer elever og ansattes sundhed

Hjælp til at håndtere røgfri skoletid og tilbud om rygestop til elever og ansatte

 • Rygestopkurser
 • Aktive pauser
 • Dialogcoaches som kan hjælpe den enkelte elev til røgfri skoletid
 • Appen www.xhale.dk

Overtrædelse af røgfri skoletid

Overtrædelse af den gældende røgfri politik vil medføre konsekvenser på linje med overtrædelse af den enkelte elevs, skoles ordensregler.
Overtrædelse kan medføre følgende advarsler i denne rækkefølge, dog kan rækkefølgen afvige ved særlige tilfælde f.eks. hvis eleven modsætter sig en positiv dialog:

 • Mundtlig advarsel og samtale om plan for røgfri skoletid
 • Skriftlig advarsel
 • Midlertidig hjemsendelse og/eller udelukkelse fra sociale arrangementer
 • Bortvisning

Det er et kollektivt ansvar at reagerer hvis der observeres brud på rygereglerne og det forventes derfor at alle medarbejdere er med til, løbende at håndhæve reglerne om røgfri skoletid.

Den røgfri politik italesættes ved skolestart 2019.

Den røgfri politik træder i kraft d. 1. januar 2020.